Klasični kalkulator mjernih jedinica:

   

  Pisanje brojeva na znanstveni način
Pretvori jedinice / Kalkulator mjernih jedinica

Pretvorba jediničnih mjera uopće nije trivijalna: Milimetar, centimetar, decimetar, metar, kilometar, milja, nautička milja, stopa, jard, inč, lakat, parsek i svjetlosna godina. Svim ovim mjerama izražava se udaljenost. Međutim, to nipošto nisu sve mjerne jedinice koje postoje, već samo one najčešće korištene. Situacija nije puno bolja ni kada su u pitanju jedinice za mjerenje površine (četvorni metar, četvorni kilometar, ar, hektar, jutro, aker), temperature (Celzijev stupanj, Kelvin, Fahrenheit), brzine (m/s, km/h, mph, čvorovi, mah), mase (kvintal, kilogram, metrička tona, američka tona, imperijalna tona, funta) i volumena (kubni metar, hektolitar, imperijalni galon, američki galon, američki suhi galon, barel). Da bi kaos bio potpun, većina ovih jedinica ima pripadajuće jedinice višeg i nižeg stupnja (između ostalog mili, centi i deci). Ukratko: To je kaos u kojem se čini da se nitko ne može snaći bez pomoći referenci i različitih vrsta pomagala. Kalkulator jedinica mjere kao što je ovaj je savršen za pretvorbu jediničnih mjera.

Kalkulator za pretvorbu mjernih jedinica. Podržava veliki broj mjernih jedinica.