Petadžul koliko British thermal unit

Kategorije mjernih jedinica:         

Izvorna vrijednost:
Izvorna jedinica:
Ciljna jedinica:
  Pisanje brojeva na znanstveni način

Direktna poveznica na ovaj kalkulator:
https://www.pretvori-jedinice.info/pretvori+Petadzul+u+British+thermal+unit.phpPretvori Petadžul u British thermal unit (PJ u Btu):

  1. Odaberite ispravnu kategoriju s popisa za selekciju, u ovom slučaju 'Energija'.
  2. Nakon toga unesite vrijednost koju biste htjeli konvertirati. Osnovne aritmetičke operacije (zbrajanje (+), oduzimanje (-), množenje (*, x), dijeljenje (/, :, ÷), eksponent (^), zagrade i π (Pi)) su u ovom trenutku sve dopuštene.
  3. S popisa za selekciju odaberite jedinicu koja odgovara vrijednosti koju želite konvertirati, u ovom slučaju 'Petadžul [PJ]'.
  4. Za kraj odaberite jediničnu mjeru u koju biste htjeli pretvoriti tu vrijednost, u ovom slučaju 'British thermal unit [Btu]'.
  5. Nakon toga, kada bude prikazan rezultat, ako bi bilo potrebe za time i dalje postoji mogućnost zaokruživanja na određeni broj decimalnih mjesta.


Ovim kalkulatorom postaje moguće unijeti vrijednost koju treba pretvoriti uz izvornu jediničnu mjeru, na primjer '587 Petadžul'. U sklopu takvog unosa je moguće upotrijebiti ili potpuni naziv jedinične mjere ili njenu kraticuna primjer moguće je upotrijebiti ili 'Petadžul' ili 'PJ'. Nakon toga kalkulator utvrđuje kategoriju jedinične mjere koju treba pretvoriti, u ovom slučaju 'Energija'. Zatim, kalkulator pretvara unesenu vrijednost u sve odgovarajuće jedinične mjere koje su mu poznate. Na popisu koji time nastane ćete zasigurno pronaći unesenu vrijednost pretvorenu u jediničnu mjeru koju ste tražili. Postoji i alternativna mogućnost unosa vrijednosti koju treba pretvoriti: '3 PJ u Btu' ili '53 PJ koliko Btu' ili '40 Petadžul -> British thermal unit' ili '77 PJ = Btu' ili '35 Petadžul u Btu' ili '74 PJ u British thermal unit' ili '82 Petadžul koliko British thermal unit'. Kod ove mogućnosti kalkulator odmah pronalazi u koju je jediničnu mjeru trebalo pretvoriti izvornu vrijednost. Neovisno o tome koju od ovih mogućnosti korisnik upotrijebi, nije više potrebno tražiti odgovarajuću jediničnu mjeru na dugom popisu mogućnosti s hrpom kategorija i bezbroj podržanih jedinica. Kalkulator za nas u djeliću sekunde obavlja sve to.

Nadalje, kalkulator omogućava uporabu matematičkih izraza. Zbog toga nije moguće samo kombinirati brojeve jedne s drugima, npr. '(33 * 74) PJ', već je moguće direktno kombinirati i jedinice mjere. Evo primjera kako bi to moglo izgledati: '587 Petadžul + 1761 British thermal unit' ili '15mm x 12cm x 72dm = ? cm^3'. Naravno, jedinice mjere koje su spojene na ovaj način moraju pristajati jedne s drugima i imati smisla u zadanoj kombinaciji.

Ako je pored oznake 'Pisanje brojeva na znanstveni način' stavljen znak „viđeno“, odgovor će biti prikazan u eksponencijalnom obliku. Na primjer, 5,056 790 077 44×1022. U ovakvom obliku prikaza će broj biti razdvojen u eksponent kako je prikazano ovdje 22 te stvarni broj kako je prikazano ovdje 5,056 790 077 44. Na uređajima na kojima su mogućnosti prikaza brojeva ograničene, npr. na džepnim kalkulatorima, također se viđa i način zapisivanja brojeva u sljedećem obliku: 5,056 790 077 44E+22. Ovo olakšava očitavanje vrlo velikih i vrlo malih brojeva. Ako ovo mjesto nije označeno znakom „viđeno“, rezultat će biti prikazan uobičajenim načinom pisanja brojeva. Na primjer, gore navedeni broj bi u tom slučaju izgledao ovako: 50 567 900 774 400 000 000 000. Neovisno o način prikaza rezultata, maksimalna preciznog ovog kalkulatora je do 14 znamenki. To bi moralo biti dovoljno za većinu mogućih namjena.


Koliko British thermal unit ima u 1 Petadžul?

1 Petadžul [PJ] = 947 817 120 313,32 British thermal unit [Btu] - Kalkulator mjernih jedinica koji se, između ostalog, može koristiti za pretvaranje Petadžul u British thermal unit.